0 oy
(580 puan) tarafından
Tevhid Nedir?

1 cevap

0 oy
(580 puan) tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Tevhid Nedir?

Tevhid, İslam'ın en temel ilkesi ve imanın özüdür. Arapça "birlemek" anlamına gelen "vahdet" kökünden türemiştir ve Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, varlığın her alanında tek otorite ve güç sahibi olduğunu ifade eder. Bu inanç, İslam'ın diğer tüm inanç ve ibadetlerinin temelini oluşturur.

Tevhidin üç ana unsuru vardır:

 1. Allah'ın varlığına iman: Allah'ın var olduğunu ve her şeyin O'nun tarafından yaratıldığını kabul etmek.
 2. Allah'ın tekliğine iman: Allah'ın eşi ve benzerinin olmadığını, tek ve ortaksız olduğunu kabul etmek.
 3. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman: Allah'ın Kur'an ve sünnette bildirilen isim ve sıfatlarını kabul etmek.

Tevhidin önemi:

 • Tevhid, insanı şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarır.
 • Tevhid, insana Allah'a teslim olmanın ve O'na kulluk etmenin huzurunu verir.
 • Tevhid, insana Allah'ın rızasını kazanma ve cennete girme ümidini verir.

Tevhidin çeşitleri:

 • Tevhid-i Zat: Allah'ın tek ve eşsiz varlık olduğunu kabul etmek.
 • Tevhid-i Sıfat: Allah'ın isim ve sıfatlarının tek ve benzersiz olduğunu kabul etmek.
 • Tevhid-i Uluhiyet: Allah'ın tek ve yegane ilah olduğunu kabul etmek ve sadece O'na ibadet etmek.

Tevhid ile ilgili ayetler:

 • "Allah, tek bir ilâhtır. O, Samed'dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). Ondan doğurmadı ve doğurulmadı. O'na denk hiçbir şey yoktur." (İhlas Suresi, 1-4)
 • "De ki: "Ey insanlar! Ben, göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah olmayan, yaşatan ve öldüren Allah'ın, size, hepinize gönderdiği bir resulüm. Gelin, Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden ümmi nebi resulüne iman edin ve ona uyun ki böylece doğru yolu bulasınız." (A'raf Suresi, 158)

Tevhid ile ilgili hadisler:

 • “Allah, Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden her kula muhakkak ateşi (Cehennemi) haram kılmıştır.” (Buhari, Cihad: 46; Rikaak: 36; Müslim, İman: 49.)
 • "Cebrail Resullullah'a  geldi ve '"Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle?" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir."

Sonuç olarak:

Tevhid, İslam'ın en temel ilkesidir ve imanın özüdür. Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, varlığın her alanında tek otorite ve güç sahibi olduğunu ifade eder. Tevhid, insanı şirkin karanlığından vahyin aydınlığına çıkarır, Allah'a teslim olmanın ve O'na kulluk etmenin huzurunu verir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
26, Haziran, 26 tevhid (580 puan) tarafından soruldu
...