0 oy
(540 puan) tarafından
Kur'an'da çelişki olduğuna dair öne sürülen ayetler ve açıklamaları

5 Cevaplar

0 oy
(540 puan) tarafından
Rahman suresi 19-22 ayetleri ile Furkan suresi 53. ayetinde geçen iki denizin birbirine salındığı-karıştırıldığı ama aralarında bir engel olduğunu yazan ayetlerde denizlerden birinin suyunun içilebilen tatlı su olduğu, diğerinin acı ve tuzlu su olduğu yazılıdır. Rahman-22′de her ikisinde de inci ve mercan yetiştirildiğini yazar. Halbuki tatlı suda inci ve mercan yetişmez. Suni olarak inci yetiştirilse bile mercan hiç yetişmez.

Cevap:

Bu ayetin anlaşılmasında ihtilaf olmuştur, aşağıya ayetin tefsirini bırakıyorum...

Onlardan inci ve mercan çıkar. Bazıları şöyle dedi: Âyetin zâhirinde belirtildiği üzere tatlı ve tuzlu her iki denizden de inci ve mercan çıkar. Bazıları da şöyle dedi: Burada her iki denize işaret edilmiş olsa da inci ve mercan suyu tatlı olanından değil, tuzlu olanından çıkar. Böyle her ikisine işaret edilip sadece birinin kastedilmesi Arap dili açısından caizdir, nitekim bir âyette meâlen şöyle buyurmaktadır: “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?”{Dipnot} Burada insanlara ve cinlere hitap edildiği halde cinlerden peygamber gelmemiştir. Bunun örnekleri Kur’ân’da çoktur.

   Buradaki “yahrucu” (‮يخرج‬) fiili, “ya” (‮ي‬) harfi ötreli ve “ra” (‮ر‬) harfi üstünlü olarak “yuhracu” diye de okunmuştur{Dipnot}. “Yahrucu” diye okunursa, inci ve mercan her ikisine taalluk eder. “Yuhracu” diye okunduğunda ise fiil ikisinin de gayrısıyla ilgili olur. Nitekim bir âyet-i kerîmede meâlen şöyle buyrulmaktadır: “Şu iki çeşit sudan takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız”{Dipnot}. Burada Allah, ondan süs eşyası çıkar dememektedir.

Sonra buradaki inci ve mercânın işaret ettiği anlama dair ihtilaf edilmiştir. Bazıları şöyle dedi: İnci, takının büyük olanı, mercan da inciden küçük olanıdır. Bazıları da bunun aksini söyler, çoğunluk ilk mânayı benimser. İbn Abbâs (r.a.), Hasan-ı Basrî, Katâde ve Dahhâk da böyle söylediler{Dipnot}. Ebû Avsece de aynı şeyi söyledi: Mercan, incinin küçük olanıdır, bunun tekili “mercâne” (‮المرجانة‬) gelir. Şöyle de söylenmiştir: Mercan, özlerin karışımıdır. “Meractü” (‮مرجت‬) denince, karıştırdım anlamı kastedilir. Şöyle de denildi: Mercan, cevherin özel bir türüdür ve denizden çıkar. İbn Abbâs’ın (r.a.) şöyle dediği rivayet edilir: Gökten yeryüzüne bir damla düştüğünde sedefler açılır ve inci ondan oluşur{Dipnot}. Cenâb-ı Hakk’ın, O ikisinden inci ve mercan çıkar sözünü, ancak şunun için söylediği ifade edilmiştir: İnci tuzlu sudan değil, ancak tatlı sudan çıkar, çünkü tatlı ve tuzlu su birleştiklerinde, tatlı su tuzlu suyu mayalandırır. Nitekim çocuk erkeğin ve kadının birleşmesinden doğar, halbuki onu sadece kadın doğurur. En doğrusunu Allah bilir.
0 oy
(540 puan) tarafından
Nisa süresi 11 ve 12.ayete göre kitabı yazan kişi matematik bilmiyor, günümüzdeki ilk okul çocuğu matematiği daha iyidir. Yani demem o ki yerin göğün yaratıcısı Allah bu kitabı gönderdiyse tek 1 tane bile hata olmaması gerek ancak bir sürü hata ve çelişki var daha yazmamı istersen yazabilirim.

Cevap: Burada verilen değerler her kombinasyonda uygulanması gereken değeri değil oranı verir yani Kur'an bu konuda oluşabilecek her türlü kombinasyonu hesaplayıp verecek olsaydı muhtemelen kitapta başka bilgi olmazdı.

Bunun yerine Allah ﷻ vârislerin nisbi oranlarını zikretmiş ve konu çözülmüştür.

Bu konuda ateist forumları dışındaki kaynaklara ve peygamber efendimiz hz Muhammed ﷺ'in uygulamalrına bakınca sorun olmadığı görülür.

Yani aklımın almadığı şu; Bu sistemi uygulayanlar müslümanlar ve müslümanlar bir sorun görmüyor. Sorun görenler ise uygulamayan ateistler :) siz zaten uygulamıyorsunuz ki neden sorun oluyor bu size? Nasıl bakarsan öyle görürsün....
0 oy
(540 puan) tarafından
Tarık/ 5-8. İnsan neyden yaratıldığına bir baksın. Bel kemiği ile kaburgalar arasından gelip atılan bir sudan yaratıldı. Şüphesiz (Allah), onu yeniden döndürmeye kudretlidir.

Yani sizinki testis veya spermi bilmiyor üreme hakkında bilgisi yok

Cevap:

Bu konu oldukça teknik bir konu ve bilmenizi isterim ki Allah'ın kitabında zerre sapma yada çelişki yoktur. Sadece insanların yanlış anlaması veya anlatması çelişki var gibi gösterir. Ayeti daha net anlamak için size bir cideo bırakıyorum izleyin inşallah

0 oy
(540 puan) tarafından
Fusillet süresinde ilk yer yüzü sonra gökyüzü yaratıldığı yazar ancak böyle birşey de yoktur yani dediğim gibi tek 1 tane bile hata olsa bu kitabın Allah tarafından gönderilmediğine kanıttır. Yerin göğün yaratıcısı Allah asla hata yapmaz !

Cevap:

Buradaki soruyu anlamadım Allah önce yeri sonra gökleri yaratıp daha sonra da yeri döşediğini söylüyor siz aksini mi iddia ediyorsunuz? Eğer böyle ise deliliniz nedir?
0 oy
(540 puan) tarafından
Zariyat-49. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

Erkek dişi olmaksızın yüzlerce çeşit canlı vardır onu da bilememiş.

Cevap:

çift denilince sadece erkek ve dişiyi anlamanız yanlış. Bu, sadece canlılarla ilgili bir şey değildir, âyet-i kerimede her şey tâbiri geçiyor, kâinattaki her şey için, çift tabiri kullanılmıştır. İmam-ı Kurtubî hazretleri buyuruyor ki: (Her şeyi çift yarattık) demek, her şeyi iki tür ve birbirinden farklı iki çeşit hâlinde yarattık demektir. Erkekle dişi, yeryüzüyle gökyüzü, Güneş’le Ay, geceyle gündüz, aydınlıkla karanlık, düzlükle dağlık, cinlerle insanlar, hayırla şer, sabahla akşam gibi farklı şeyler demektir.

İlgili bir soru bulunamadı

...